Essay

Kiribati National Anthem For Students

Latest Applications Open 2023:

 

Teirake Kaini Kiribati” (English: “‘Stand up, Kiribati”) is the National Anthem of Kiribati. It was by written and composed by Tamuera Ioteba Uriam and adopted in 1979.

Below we have provided the National Anthem of Kiribati for the students regarding educational purpose.

National Anthem of Kiribati Information:

Lyricist Tamuera Ioteba Uriam
Music Tamuera Ioteba Uriam
Adopted 1979
Official Language ‎English; Gilbertese

Kiribati National Anthem in Gilbertese:

Teirake kaini Kiribati, Anene ma te kakatonga,
Tauraoi nakon te mwioko, Ma ni buokia aomata.
Tauaninne n te raoiroi, Tangiria aomata nako.
Tauaninne n te raoiroi, Tangiria aomata.
Reken te kabaia ma te rau Ibuakoia kaain abara,
Bon reken te nano ae banin Ma te i-tangitangiri naba.
Ma ni wakina te kab’aia, Ma n neboa i eta abara.
Ma ni wakina te kab’aia, Ma n neboa abara.
Ti butiko ngkoe Atuara Kawakinira ao kairira,
Nakon taai aika i maira, Buokira ni baim ae akoi.
Kakabaia ara Tautaeka Ma ake a makuri iai.
Kakabaia ara Tautaeka Ma aomata ni bane.


Kiribati National Anthem in English:

Stand up, People of Kiribati!
Sing with jubilation!
Prepare to accept responsibility
And to help each other!
Be steadfastly righteous!
Love all our people!
Be steadfastly righteous!
Love all our people!

The attainment of contentment
And peace by our people
Will be achieved when all our hearts beat as one,
Love two another!
Promote happiness and unity!
Love one another!
Promote happiness and unity!

We beseech You, O God, To protect and lead us
In the days to come.
Help us with Your loving hand.
Bless our Government and all our people!
Bless our Government and all our people!