Essay

Uganda National Anthem for Students

Oh Uganda, Land of Beauty” is the Ugandan National Anthem. It was adopted in October 1962, with words and music by George Wilberforce Kakoma.

Below we have provided the national anthem of Ugandan National Anthem for the students regarding educational purpose.

Get Free Counseling

National Anthem of Uganda Information:

Lyricist George Wilberforce Kakoma
Music George Wilberforce Kakoma
Adopted 1962
Official Language English, Swahili

Uganda National Anthem in Swahili:

Ewe Uganda!

Mungu akutunze,

Tunaweka kesho yetu mkononi mwako,

Pamoja kama watu huru
Kwa ajili ya uhuru,

Tutashikamana daima.
Ewe Uganda!

Nchi ya uhuru,

Tunakutolea upendo na kazi,

Pamoja na majirani wetu,

Kwa wito wa nchi yetu,

Twaishi kwa amani na undugu.
Ewe Uganda!

Nchi inayotulisha,

Kwa jua na ardhi yenye rutba,

Kwa ajili ya nchi yetu,

Tutasimama daima,

Wewe ni lulu ya taji la Afrika.

Uganda National Anthem in English:

Oh Uganda!

May God uphold Thee,

We lay our future in thy hand,

United, free,

For liberty,

Together we’ll always stand.
Oh Uganda!

The land of Freedom,

Our love and labor we give,

And with neighbours’ all,

At our Country’s call,

In peace and friendship, we’ll live.
Oh Uganda!

The land that Feeds us,

By sun and fertile soil grown,

For our own dear land,

We’ll always stand,

The Pearl of Africa’s Crown.