Essay

Lithuania National Anthem for Students

Latest Applications Open 2023:

 

Tautiška giesmė” (“The National Hymn”) is the National Anthem of Lithuania, also known by its opening words “Lietuva, Tėvyne mūsų” (official translation of the lyrics: “Lithuania, Our Homeland”, literally: “Lithuania, Our Fatherland”) and as “Lietuvos himnas” (The National Anthem of Lithuania).

Below we have provided the National Anthem of Lithuania for the students regarding educational purpose.

National Anthem of Lithuania Information:

Lyricist ‎Vincas Kudirka
Music ‎Vincas Kudirka
Adopted 1919
Official Language Lithuanian

Lithuania National Anthem in Lithuanian:

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos, Lietuvos
Vienybė težydi!


Lithuania National Anthem in English:

Lithuania, our dear homeland,
Land of worthy heroes!
May your sons draw strength
From your past experiences.

May your children always
Choose the paths of virtue,
May they work towards your good,
And that of all people.

May the sun of Lithuania
Disperse darkness,
And light, and truth,
May guide our steps.

May love of Lithuania
Burn in our hearts,
In the name of Lithuania,
Unity may blossom!

You cannot copy content of this page