Essay

Philippines National Anthem for Students

Latest Applications Open 2024:

           

Lupang Hinirang” (Tagalog pronunciation: [ˈlupaŋ hiˈniɾaŋ]; ‘”Chosen Land”‘; originally Marcha Nacional Filipina, the “Philippine National March”) is the National Anthem of the Philippines.

Below we have provided the National Anthem of the Philippines for the students regarding educational purpose.

National Anthem of Philippines Information:

Lyricist José Palma
Music Julián Felipe
Adopted 1958
Official Language Filipino, English

Philippines National Anthem in Filipino:

Bayang magiliw,
Perlas ng silanganan,
Alab ng puso
Sa dibdib mo’y buhay.

Lupang hinirang,
Duyan ka ng magiting,
Sa manlulupig
Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok,
Sa simoy at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula
At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo’y
Tagumpay na nagniningning;
Ang bituin at araw niya,
Kailan pa ma’y di magdidilim.

Lupa ng araw, ng luwalhati’t pagsinta,
Buhay ay langit sa piling mo;
Aming ligaya na ‘pag may mang-aapi,
Ang mamatay nang dahil sa ‘yo.


Philippines National Anthem in English:

Land of the morning
Child of the sun returning
With fervor burning
Thee do our souls adore.

Land dear and holy
Cradle of noble heroes
Ne’er shall invaders
Trample thy sacred shores.

Ever within thy skies and through thy clouds
And o’er thy hills and seas,
Do we behold the radiance
feel the throb
Of glorious liberty.

Thy banner dear to all our hearts
Its sun and stars alight
Oh, never shall its shining fields
Be dimmed by tyrants might!

Beautiful land of love, o land of light
In thine embrace ’tis rapture to lie
But it is glory ever, when thou art wronged
For us thy sons to suffer and die.