Essay

Estonia National Anthem For Students

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm” (‘My Fatherland, My Happiness and Joy’; [mu ˈisɑ.mɑː, mu ˈɤnʲˈ jɑ ˈrɤːm]) is the National Anthem of Estonia. It was adopted as the national anthem ((riigi)hümn) in 1920.

Below we have provided the National Anthem of Estonia for the students regarding educational purpose.

Get Free Counseling

National Anthem of Estonia Information:

Lyricist Johann Voldemar Jannsen
Music Fredrik (Friedrich) Pacius
Adopted 1920
Official Language Estonian

Estonia National Anthem in Estonian:

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui kaunis oled sa!
Ei leia mina iial teal
see suure, laia ilma peal,
mis mul nii armas oleks ka,
kui sa, mu isamaa!

Sa oled mind ju sünnitand
ja üles kasvatand;
sind tänan mina alati
ja jään sull’ truuiks surmani,
mul kõige armsam oled sa,
mu kallis isamaa!

Su üle Jumal valvaku
mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
ja võtku rohkest õnnista,
mis iial ette võtad sa,
mu kallis isamaa!


Estonia National Anthem in English:

My fatherland, my joy and happiness,
How beautiful you are!
I shall not find such ever
In this huge wide world
Which would be so dear to me
As you, my fatherland!

You have given me birth
And raised me up;
I shall thank you always
And remain faithful to you ’til death,
To me most beloved are you,
My precious fatherland!

May God watch over you,
My precious fatherland!
Let Him be your defender
And provide bountiful blessings
For whatever you undertake,
My precious fatherland!