Essay

Czech Republic National Anthem For Students

Kde domov můj (English: “Where my home is”) is the National Anthem of the Czech Republic, written by the composer František Škroup and the playwright Josef Kajetán Tyl.

Below we have provided the National Anthem of Washington for the students regarding educational purpose.

Get Free Counseling

National Anthem of Czech Republic Information:

Lyricist Josef Kajetán Tyl
Music František Škroup
Adopted 1918, 1990
Official Language Czech

Czech Republic National Anthem in Czech:

Kde domov můj, kde domov můj,
voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká domov můj,
země česká domov můj!

Kde domov můj, kde domov můj,
v kraji znáš-li bohumilém
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar
a tu sílu vzdoru zmar,
to je Čechů slavné plémě
mezi Čechy domov můj!
mezi Čechy domov můj!


Czech Republic National Anthem in English:

Where my home is, where my homeland is,
Water roars across the meadows,
Pinewoods rustle among crags,
The garden is glorious with spring blossom,
Paradise on earth it is to see.
And this is that beautiful land,
The Czech land, my home,
The Czech land, my home!

Where my home is, where my home is,
If, in the heavenly land, you have met
Slender souls in spry bodies,
Of clear mind, vigorous and prospering,
And with a strength that frustrates all defiance,
That is the glorious nation of Czechs
Among the Czechs (is) my home!
Among the Czechs, my home!